Zúčastnite sa vianočných trhov v Trnave a podeľte sa s nami o vašu prácu, či už je to predaj remeselných výrobkov, vianočných stromčekov či rôznych chutných dobrôt! Prihláste sa ako predajca na vianočné trhy v Trnave a prežite spolu s nami príjemné chvíle plné radosti, spokojnosti a dobrej nálady na Trojičnom námestí aj tento rok. Prihlášku na tohtoročné vianočné trhy zverejníme čoskoro.

Doba predaja:

Nedeľa – Štvrtok od 8.00 do 22.00 (minimálna doba predaja od 10.00 do 18.00)
Piatok – Sobota od 8.00 do 24.00 (minimálna doba predaja od 10.00 do 18.00)
Ak máte záujem o predaj na vianočných trhoch, je potrebné vyplniť a poslať žiadosť na predaj na mestský úrad v Trnave.

Po splenení výberovch kritérií (platný živnostenský list, uhradené podlžnosti voči mestu Trnava a „vianočný“ sortiment predaja) bude žiadosť odstúpená našej spoločnosti. Uprednostnení budú predajcovia, ktorí už v minulosti predávali na Vianočných Trhoch v Trnave. Bližšie informácie (rezervácia predajného miesta, ceny atď.) obdržíte e-mailom info@vianocnatrnava.sk. PROSÍME NEZABUDNITE UVIESŤ SORTIMENT PREDÁVANÉHO TOVARU.

INFORMÁCIE PRE ŠTANDARDNÝCH PREDAJCOV

Ľudové remeslá 
• iba ak ide o vlastnú výrobu a podiel sortimentu je minimálne 80 %
• predaj drobných predmetov domácej výroby a bižitérie
• ľudovo-remeselnícke, upomienkové, ozdobné a darčekové predmety z dreva, kovu, textilu, kameňa, keramiky, kože šúpolia,   prútia, čečiny
• perníky a medovníka vlastnej výroby
• vianočné prírodné stromčeky

Štandardný predaj 
• iný sortiment iba v svianočnou tematikou
• odevné výrobky a doplnky z kože
• perníky, cukrovinky a cukrárske výrobky v spotrebiteľskom balení
• obládky, med a medovina v spotrebiteľskom balení
• vianočné ozdoby, umelé stromčeky
• kožená galantéria
• živé ryby
• spotrebný a priemyselný tovar vianočného charakteru

Občerstvenie 
• pohostinské služby – predaj jedál a nápojov na priamu konzumáciu
• varené víno, grog, medovina, vianočný punč
• pečenie donutiek, pečenie trdelníkov

Od 1.1,2014 nadobudla účinnosť novela zákona č.17/1998 Z. Z o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostnenskom podnikaní (živnostnenský zákon) v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 3 ods. 1 citovaného zákona je predávajúci povinný pri podaní žiadosti na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. Z. O používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovania služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie na predaj nevydá. V prípade, že predávajúci bude počas predaja používať viac elektronických pokladníc, je potrebné doložiť fotokópiu z každej knihy elektronickej registračnej pokladnice.

INFORMÁCIE PRE CHARITATÍVNY PREDAJ

Pre občianske združenia alebo neziskové organizácie ponúkame možnosť prezentácie, prípadne charitatívneho predaja Vašich výrobkov na Vianočných trhoch. Stánok na vianočnej mape s označením „CH“, je určený pre charitatívny predaj. V prípade záujmu o predaj v tomto stánku je potrebné zaslanie žiadosti na predaj na MsÚ, prípadne mailom na maria.peciarova@trnava.sk . Bližšie informácie Vám poskytne pani Peciarová na tel. čísle 033/ 32 36 168)

INFORMÁCIE PRE UMELCOV

Ak ste spevák, speváčka, kapela, škola, alebo škôlka a máte záujem o vystúpenie na vianočných trhoch napíšte nám mail na program@vianocnatrnava.sk.
Bližšie informácie Vám poskytne Patrik Pokorný na tel. čísle 0911 65 56 81.

 


Často kladené otázky:

Kde nájdem prihlášku?
Momentálne prihláška na predaj ešte nie je k dispozícii. V prípade otázok nás kontaktujte na info@vianocnatrnava.sk.
Prihlášku čoskoro zverejníme.

Aké sú podmienky predaja na vianočných trhoch?
Ako prvé treba vyplniť žiadosť na predaj, tú poslať na Mestský úrad v Trnave. Po splenení výberovch kritérií/platný živnostenský list, uhradené podlžnosti voči mestu Trnava a „vianočný“ sortiment predaja/ bude žiadosť odstúpená našej spoločnosti.

Kam treba poslať prihlášku ak chcem predávať na vianočných trhoch 2017?
Vyplnenú žiadosť na predaj treba poslať na Mestský úrad v Trnave.

Aké sú podmienky pre charitatívny predaj?
Pre charitatívny predaj je potrebné zaslanie žiadosti na predaj na MsÚ, prípadne mailom na maria.peciarova@trnava.sk . Bližšie informácie Vám poskytne pani Peciarová na tel. čísle 033/ 32 36 168.

Rád by som vystupoval na vianočných trhoch, je to možné?
Samozrejme. Ak ste spevák, speváčka, kapela, škola, alebo škôlka a máte záujem o vystúpenie na vianočných trhoch napíšte nám mail na program@vianocnatrnava.sk.
Bližšie informácie Vám poskytne Patrik Pokorný na tel. čísle 0911 65 56 81.

Chcel by som predávať výrobky na vianočných trhoch, ale iba zopár dní, je to možné?
Nie, predaj je možný iba počas celej doby vianočných trhov.

Nezodpovedali sme na Vašu otázku? Napíšte nám mail na info@vianocnatrnava.sk. Radi vám odpovieme.