Prvým symbolom Vianoc pre deti je bez pochýb sviatok sv. Mikuláša. Západné krídlo radnice, aj tento rok v čase od 8,30 – 16,30 h. pripravilo zážitkový program určený pre materské školy, ale aj jednotlivcov. Hoci je tento atraktívny program zdarma, kvôli obmedzenej kapacite priestoru je na vstup potrebná vstupenka. Vyzdvihnúť si ju môžete v mestskej veži v Trnavskom informačnom centre. Deti sa vydajú útrobami historickej budovy starej radnice po stopách Mikuláša, kde ich na záver čaká prekvapenie.

V predvečer tohto sviatku sa zhromaždia v meste tisícky detí aj dospeých, ktorí očakávajú príchod sv. Mikuláša s anjelom a čertom.

Mikuláš príde tento rok na konskom záprahu po Kapitulskej ulici až na námestie, ktoré nesie jeho meno. O 17,45 h. pozdraví všetkých, ktorí si ho prídu uctiť a námestie rozsvieti. Pri morovom stĺpe ho bude čakať detský spevácky zbor Hviezdička, ktorý jemu i vám od srdca zaspieva.

So svojím záprahom prejde po Ulici Mikuláša Sch. Trnavského cez Hviezdoslavovu ulicu až na Trojičné námestie, kde o 18,00 h. pozdraví návštevníkov Vianočných trhov z hlavného pódia a s deťmi si zaspieva vianočné koledy a pesničky. Tento krásny okamih by ste si nemali nechať ujsť.