V prípade nejasností a otázok nás prosím kontaktujte:
Kristína Pavlovičová, č. kancelárie 105, č. telefónu 033 / 32 36 105

Mestský úrad v Trnave
odbor dopravy a komunálnych služieb referát obchodu a služieb
Trhová 3, 917 01  Trnava