Aj tento rok budete môcť korčuľovať priamo v centre mesta! Už druhý rok bude súčasťou vianočných trhov klzisko. Ľadová plocha bude umiestnená na pešej zóne a návštevníkom ponúkne možnosť zakorčuľovať si priamo v historickej Trnave. Keďže klzisko má syntetický povrch, korčuľovanie nie je závislé od počasia. Korčuľovať na ňom je možné v korčuliach na ľad, ktoré odporúčame mať nabrúsené. Samozrejmosťou je možnosť požičania korčúľ a nabrúsenie prinesených korčúľ. Pre deti pripravujeme športové aktivity na klzisku!

Klzisko bude k dispozícii od 16. Novembra 2017

Veľkosť klziska je 20 x 10 m, vstup na klzisko je možné iba v korčuliach na ľad. Pre návštevníkov je možnosť zapožičania korčúľ a brúsenie prinesených korčúľ. Maximálna kapacita klziska je 40 ľudí. Plocha klziska je osvetlená a ozvučená.

Cenník:

Jednorazový vstup na ľadovú plochu 0,50€

Požičanie korčúľ 2€

Brúsenie korčúľ 1,5€

 


 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 • Prevádzkový poriadok verejného klziska
 • Lístky pre vstup na klzisko je možné kúpiť iba v automatickej pokladni. Čiarový kód treba priložiť k čítačke turniketu a následne turniket povolí návštevníkovi vstup.
 • Pre výstup z klziska je treba stlačiť tlačidlo výstupu.
 • Za vstup sa považuje prechod turniketom, akýkoľvek výstup z klziska nezakladá nárok na ďalší bezplatný vstup.
 • Vstup na plochu klziska je povolený len v korčuliach určených na ľad.
 • Návštevníci sa do korčúľ prezúvajú len v priestoroch kde je gumená podlaha.
 • Korčuľovanie na verejnom klzisku je na vlastnú zodpovednosť návštevníka.
 • Pre komfortnejšie korčuľovanie prevádzkovateľ odporúča, aby korčule boli nabrúsené.
 • Deti do 6 rokov majú povolený vstup len v sprievode dospelej osoby.
 • Návštevníci sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok, pokyny usporiadateľov a prevádzkovú dobu klziska.
 • Na ľade je zakázané naháňať sa, korčuľovať proti určenému smeru a správať sa spôsobom, ktorý by ohrozoval bezpečnosť ostatných návštevníkov.
 • Na ľade je zakázané používať hokejku, puk, loptičku a akékoľvek pomôcky na korčuľovanie.
 • Sedieť na mantineli a preliezať mantinel je zakázané.
 • Fajčenie na ľadovej ploche a blízkom okolí je zakázané.
 • Na ľadovej ploche je zakázaná konzumácia jedál a pitie nápojov.
 • Zákaz vstupu osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
 • Na plochu klziska je zakázané vodiť zvieratá.
 • Prevádzkovateľ zabezpečuje úschovu vecí a predmetov v uzamykateľných skrinkách, nachádzajúcich sa v priestoroch šatní, za odložené veci mimo skriniek prevádzkovateľ neručí.
 • Pri maximálnom obsadení klziska je prevádzkovateľ oprávnený klzisko uzatvoriť a prerušiť vstup dovtedy, pokiaľ sa plocha klziska neuvoľní.
 • Dodržiavajte poriadok a čistotu, nevhadzujte na ľadovú plochu cudzie predmety.
 • V prípade porušenia týchto zákazov je prevádzkovateľ alebo organizátor akcie oprávnený návštevníka vykázať bez práva na vrátenie vstupného.
 • Náhrada za škodu spôsobenú návštevníkom bude vymáhaná v zmysle platných noriem a zákonov SR.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený uzatvoriť klzisko pre verejnosť, avšak musí to oznámiť min. 24 hod. vopred na vývesnom mieste.
 • Prevádzkovateľom verejného klziska je spoločnosť Mediaflash s. r. o.